groene marketeer

Signe-Sanne Oortgijsen

Ik vind het belangrijk dat we bewust omgaan met wat de wereld ons te bieden heeft. Iedereen die die boodschap uitdraagt help ik graag met mijn creatieve brein dat graag een beetje out of de box denkt.