groen project

Deelauto's in Friese gemeentes

Fossylfrij Fryslân

In Akkrum, Nes, IJlst, Balk, Aldeboarn en de wijk De Greiden in Heerenveen staan binnenkort elektrische deelauto's. De eerste nog voor de zomer. Fossylfrij Fryslân met aanjager Bouwe de Boer is hier nauw bij betrokken. In de eerder genoemde gemeentes kan er een abonnement afgesloten worden om gebruik te maken van een elektrische deelauto. Ook is het mogelijk gebruik te maken van een deelauto zonder abonnement, dan betaal je een hoger uurtarief. Elektrische deelauto's betekent minder auto's op de weg en vanzelfsprekend ook minder gebruik van fossiele brandstoffen. Om dit project te laten slagen is een aansprekende campagne van groot belang. Hierbij gaat het om het bereiken van bewoners en de mogelijkheden en voordelen van een elektrische deelauto te laten zien. De concrete vraag is om een advies te schrijven hoe hier invulling aan gegeven kan worden.

Deelauto's in Friese gemeentes