groen initiatief

Vitale Waddenkust

Friesland
 Het versterken van de (be-) leefbaarheid in de Waddenkustregio door bestaande zaken en nieuwe initiatieven langs de Waddenkust met elkaar te verbinden.  Informeren, reflecteren en faciliteren als aanvulling op wat andere partijen en organisaties vanuit hun ambitie nastreven.  Inspireren, uitdagen en aanjagen om vanuit de actualiteit nieuwe initiatieven in de regio tot stand te brengen.  Betrokkenen en belanghebbenden bij elkaar brengen om ervaringen te delen, eigenaarschap te laten verkrijgen en te bespreken hoe we samen de (be-)leefbaarheid in onze regio kunnen behouden c.q. vergroten.

projecten (2)