groen project

Gouden Gidsen Gilde

Vitale Waddenkust

Gouden Gidsengilde (GGG) wil de (be)leefbaarheid van al het moois langs de Waddenkust vergroten door in samenwerking met de partners It Fryske Gea en de Waddenvereniging meer gidsen beter en breder op te leiden. Daarnaast hoopt het GGG via een boekingssysteem vraag en aanbod tussen en gidsen en toeristen beter bij elkaar te brengen. Pilotproject: GGG als opleidingsinstituut GGG ontwikkelt een opleiding voor gidsen, waarin professionals en lokale deskundigen de kennis en vaardigheden van bestaande en nieuwe gidsen kunnen verdiepen en verbreden. Onderwerpen zoals geschiedenis, lokale vertellingen, landschapsbiografie, landbouw, ecologie, natuur, taal & identiteit en didactiek zullen behandeld worden. Hiernaast ontwikkelt GGG een boekingssysteem waar bewoners en bezoekers van de streek een gids kunnen boeken.

Gouden Gidsen Gilde
ga de samenwerking aan