groen project

Verbinden Waddenregio

Vitale Waddenkust

Langs de hele Friese waddenkust speelt een aantal thema’s waarmee inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden aan de slag willen, zoals leefbaarheid & krimp, landbouw & verzilting, waterveiligheid & klimaat en recreatie & toerisme. Wat zijn de mogelijkheden van groene marketeers om al deze thema's op één bord te krijgen.

Verbinden Waddenregio
ga de samenwerking aan